Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta na potrzeby opracowania PONE dla Gminy Szczyrk

Gmina Szczyrk przystąpiła do opracowania „Programu ograniczenia niskiej emisji da terenu Gminy Szczyrk na lata 2022-2026".
Program ma na celu wymianę starych nieefektywnych kotłów węglowych w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Szczyrk na ekologiczne kotły o wysokiej sprawności.
Planowane jest pozyskanie środków na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Warunkiem wdrożenia Programu jest zebranie wystarczającej ilości mieszkańców zainteresowanych udziałem w Programie.

Ankieta ma charakter informacyjny i posłuży do opracowanie PONE, ale nie stanowi wniosku o udział w Programie.

W przypadku problemów z wypełnieniem deklaracji prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Szczyrku, tel. 33 829 50 20
Ze strony wykonawcy opracowania informacji związanych z tematem udziela Agnieszka Chylak, tel. 513 100 869
1. Dane lokalizacji budynku jednorodzinnego
Adres
Miejscowość
Numer telefonu
2. Dane dotyczące budynku
Rok budowy
Liczba mieszkańców [osoby]
Powierzchnia ogrzewana [m2]
Kubatura ogrzewana [m3]
Instalacja grzejnikowa (tak/nie)
Termostaty (tak/nie)
Źródło ciepła (np. kocioł węglowy, kocioł gazowy)
Rok produkcji źródła ciepła
Moc źródła ciepła [kW]
Sposób przygotowania ciepłej wody (np. centralny, w źródle ciepła, miejscowy - podgrzewacze)
Czy w budynku zastosowane są instalacje OZE (panele fotowoltaiczne, pompa ciepła, kolektory słoneczne) - jakie?
3. Stan izolacyjności przegród (proszę zaznaczyć właściwe znakiem „X”)
Ocieplone ściany
Ocieplony dach/strop
Nowe okna
4. Zużycie nośników energii w 2021 roku
Energia elektryczna kWh/rok
Węgiel ton/rok
Gaz ziemny m3/rok
Propan-butan m3/rok
Drewno m3/rok
Olej opałowy m3/rok
Pellet Mg/rok
5. Plan inwestycyjny (w okresie 2022-2026) (proszę podać w rubryce rok, w którym planują Państwo dane zadanie)
Wymiana źródła ciepła na gazowy
Wymiana źródła ciepła na biomasowy (pellet)
Wymiana źródła ciepła na inne (jakie?)
Montaż pompy ciepła
Montaż paneli fotowoltaicznych
* 6. Badanie ankietowe realizowane jest przez firmę Eko-Team Konsulting, która jest wykonawcą opracowania "Program ograniczenia niskiej emisji dla terenu Gminy Szczyrk na lata 2022-2026" na zlecenie Gminy Szczyrk.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji, które wykorzystane zostaną wyłącznie w celach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Szczyrk na lata 2022-2026 (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. 2019, poz. 1781).

Zostałem poinformowany, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do czasu wycofania zgody.

Pełna klauzula informacyjna Administratora danych osobowych znajduje się na stronie www.szczyrk.pl

Imię i nazwisko oraz data wypełnienia ankiety.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance